Aktuality

1234567Archiv aktualit

Smartkatalog - katalog pro mobilní zařízení

          Čtenáři knihovny, kteří disponují moderními mobilními telefony (Smartphones) nebo tablety, zajisté uvítají novou službu, kterou pro ně připravila firma Lanius společně s MěkBN Domažlice. Smartkatalog (mobilní on-line katalog) jim totiž po instalaci a patřičném nastavení umožní vyhledávání ve fondu knihovny, případně i přístup do jejich čtenářského konta. Aplikace je funkční na všech typech mobilních zařízení s OS Android a Apple iOS, kde je k dispozici webový prohlížeč a přístup k internetu. Podrobný návod lze nalézt na internetové stránce projektu:

http://www.lanius.cz/smartkat.htm

11. 3. 2013

Rozšíření provozní doby v oddělení pro děti MěkBN Domažlice

Městská knihovna Boženy Němcové oznamuje svým čtenářům, že s platností od 1. ledna 2013 rozšiřuje oddělení pro děti svou provozní dobu. Nově bude otevřeno i ve středu dopoledne – a to od 9.00 do 12.00 hodin.

20. 12. 2012

Soutěž O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol

          Oddělení pro děti Městské knihovny Boženy Němcové uspořádalo již 5. ročník soutěže ve čtenářských dovednostech žáků třetích tříd domažlických základních škol. Po školních kolech, které si zorganizovaly třídní učitelky, proběhlo 4. prosince v knihovně finále, kterého se zúčastnili vždy dva nejlepší čtenáři ze všech šesti třetích tříd ZŠ Komenského 17 a Msgre. B. Staška. Vítězkou se stala Lucie Becková, žákyně 3. D ZŠ Komenského 17.

12. 12. 2012

Ocenění pro Viktora Viktoru

          Vážený pane profesore Viktore Viktoro,

jsem ráda, že Vám k ocenění – pamětní medaili města za přínos ke kulturnímu rozvoji, které jste převzal 26. září - mohu blahopřát i touto cestou. Je asi zbytečné připomínat Vám naši dlouholetou spolupráci. Ale nebude na škodu ji přiblížit ostatním. A jen tak na okraj. Byl jste i mým čtenářem v době, kdy jste učil na domažlickém gymnáziu a kdy jsem ještě sídlila dílem v Kostelní  ulici a dílem na náměstí v prostorách, kde je dnes prodejna hraček pana Šámala. Moje knihovnice na Vás jako na čtenáře ještě dlouho vzpomínaly.
          Po Vašem odchodu z Domažlic se cesty Vaše a mé na čas rozešly. Ale jen na čas. Již v roce 1972 se na pozvání knihovny (je to už opravdu neuvěřitelných 40 let?) do Domažlic vracíte. S přednáškovým cyklem Chodsko v naší kultuře. V prvním díle 1. listopadu 1972 jste probral kulturní život města od jeho počátků do renesance. V následujícím roce se pak v rámci tohoto cyklu střídaly přednášky Vaše, doktora Kotala a doktorky Závacké. Pak následovala několikaletá pauza a po roce 1981 se již téměř každoročně střídaly Vaše jednotlivé přednášky s přednáškovými cykly. Pro knihovnu jste nejprve přednášel v malém sále městského kulturního střediska – tam například  patřila dlouho vzpomínaná přednáška z roku 1987 k 60. výročí  úmrtí domažlického rodáka, spisovatele a žurnalisty Karla Matěje Čapka Choda. Po přestěhování knihovny v roce 1994 do současných prostor jste nejprve přednášel v nevyhovujícím prostředí vestibulu knihovny, poté jeden cyklus věnovaný regionální literatuře proběhl v refektáři augustiniánského kláštera. A od roku 2004 jste se se svými posluchači vídal v důstojných prostorách galerie bratří Špillarů. To díky úzké a vzájemně výhodné a kulturní život v Domažlicích obohacující spolupráci knihovny s Muzeem Chodska v čele s Mgr. Josefem Nejdlem a vedoucím galerie Václavem Sikou. Jen v galerii jste od té první přednášky Zapomenuté osobnosti Chodska proslovené 24. února 2004 přednesl dalších 20 přednášek věnovaných regionálním spisovatelům, ale i všeobecněji pojaté regionální problematice nebo otázkám literárně vědným spojeným například s národním obrozením.
          Každá Vaše přednáška byla vždy velice pečlivě připravená, přednesená s precizností Vám vlastní a posluchače vždy obohatila o nové a zajímavé poznatky. A nikdy nebylo návštěvníků málo. Na „Viktoru“ se prostě chodí. A doufám, že ještě dlouho chodit bude. A tím bych chtěla skončit. Ještě jednou blahopřeji a děkuji!

Vaše  Vám vždy vděčná knihovna  Boženy Němcové

1. 10. 2012

Ocenění pro Marii Korandovou

          Marie Majtánová, doktorka filosofie a kandidátka věd, žena s chodskými kořeny, spisovatelka, známá čtenářům svým rodným jménem Marie Korandová, pod kterým v Česku publikuje, převzala  toto ocenění 25. září 2012 v rámci oslav Dne české státnosti. O Marii Korandové – mimo jiné autorce knih Evropan z  Domažlic, Chodské pověsti a legendy, Chodové v pověstech - vyšly dva články v červnovém a červencovém čísle Domažlického zpravodaje v souvislosti s její chystanou knihou Dřevěný chlebíček od Čerchova.
          Slavnostní akt se uskutečnil v hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci. Již popáté tuto akci inicioval Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů a Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Milan Štěch a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. I samotný projekt je pořádán ve spolupráci se Senátem a Ministerstvem zahraničních věcí. Cílem projektu je ocenit ženy českého nebo československého původu, které ve svých oborech dosáhly významných úspěchů. Marie Majtánová, která žije trvale na Slovensku, byla nominována jako filoložka, odbornice na slovanské jazyky, profesorka, lektorka a překladatelka.
          Spolu s ní převzaly ocenění další čtyři významné české ženy – Olga Hrubá (USA) bojovnice za lidská práva, Tereza Maxová (Francie, ČR), světově proslulá modelka a vynikající charitativní pracovnice, Libuše Paukertová – Leharová (Švýcarsko), obhájkyně práv žen a dětí, a Jiřina Šilhánová (USA), významná krajanská pracovnice.
          Marie Majtánová spolu s nimi se tak ocitla ve společnosti žen zvučných jmen, kterým se toto ocenění dostalo v předchozích čtyřech projektech. Jen namátkou – mezi oceněnými byla v uplynulých letech Eva Jiřičná, architektka a designérka, členka Královského institutu britských architektů, Vlasta Kálalová – di Lotti (in memoriam), česká lékařka, zakladatelka nemocnice v Bagdádu ( hrdinka knihy Ilony Borské Doktorka z domu trubačů), Eliška Hašková-Coolidge, pracovnice Bílého domu, autorka vzpomínkové knihy  Pět amerických prezidentů, česká babička a já, Blanka Matragi, módní návrhářka, či Meda Mládková, sběratelka a podporovatelka českého umění doma i ve světě, ředitelka Muzea Kampa v Praze.
          Od roku 2012 se k těmto jménům přiřadilo i jméno Marie Majtánová, rozená Korandová, jejíž dědeček byl Josef Weber z České Kubice a babička Kateřina Forstová ze Stráže. Blahopřejeme!

18. 9. 2012

Marie Korandová - Dřevěný chlebíček od Čerchova

          Marie Korandová patří již dlouhá léta ke kmenovým autorkám Chodska. Vydala řadu knih s regionální tématikou, které se staly nedílnou součástí regionálního literárního bohatství (a fondu regionální literatury domažlické knihovny).
          Poslední chystaná knížka, která by měla vyjít na podzim tohoto roku se obloukem vrací k počátkům tvorby Marie Korandové. Její prvotinou byly vzpomínky jejího dědečka z České Kubice zpracované do knihy Dřevěný chlebíček. Nyní se knihu rozhodla přepracovat a rozšířit a v reedici vydat pod názvem Dřevěný chlebíček od Čerchova. Původní Dřevěný chlebíček vyšel v Albatrosu v roce 1984 a byl určen starším dětem. Ilustrovala jej Daniela Benešová a byl vydán v nákladu 8 000 výtisků. V posledních letech se Marie Korandová podrobněji zabývá problematikou devatenáctého století se zaměřením na západočeský region. K jejím posledním dílům patří například Evropan z Domažlic (2010) nebo Pověsti a legendy západních Čech (2011). A právě při práci nad západočeskými pověstmi narazila na další českokubické a čerchovské motivy, vynořovaly se nové vztahy a souvislosti. A také se setkala s Janem Bendou, ředitelem Domažlických městských lesů,  milovníkem, znalcem a propagátorem přírody i kraje pod Čerchovem. A obojí mělo vliv na její rozhodnutí ke knížce se vrátit. Přepracovaný Dřevěný chlebíček je výrazněji zasazen do dobového i místního kontextu, je doplněný například o zprávy z tehdejšího tisku o otevření české menšinové školy v České Kubici. Zajímavým dodatkem bude i slovníček méně známých krajových výrazů. Podstatnou změnu dozná výtvarný doprovod knihy. Všeobecné ilustrace nahradí dobové fotografie lokalit, lidí i předmětů denní potřeby. Pomohou tak vytvořit obrázek o životě našich předků v kraji pod Čerchovem na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
          Česká Kubice není již dávno malou a skromnou vesničkou ze vzpomínek dědečka Marie Korandové. Není již dávno dřevorubeckou vesničkou, kterou živil okolní les. Zažila lesk a slávu vyhlášeného letoviska, vzestup a pád penzionu Krásnohorská, návštěvy předních umělců a spisovatelů, pobyt Charrlotty Masarykové v roce 1915. Zažila tuhý režim pohraniční obce se všemi omezeními 2. poloviny 20. století. Zažívá pohraniční turistiku do kasin a nočních podniků. Musí se vyrovnávat s dopravním ruchem nespočtu osobních aut i kamionů, využívajících hraniční přechod na Folmavě. V současnosti patří k nejbohatším obcím Domažlicka a na jejím rozvoji je to vidět. O to zajímavější bude začíst se do knížky, která nás vrátí o sto let zpátky.

20. 6. 2012

Knihovnické střípky

- V roce 2011 si nejvíce knih - 381 půjčila žena čtenářka, muž čtenář se umístil až na 9. místě se 189 výpůjčkami.

- Nejvíce půjčovanými knihami letošního roku jsou ze studijní literatury Revizor, Lakomec, Ostře sledované vlaky, Dekameron, R.U.R. a Krysař.

- Nejvíce žádanými knihami pak jsou knihy nedávno zemřelé spisovatelky Simony Monyové Pletky s osudem či Poslední extáze.

- Nejvíce žádanými knihami z oblasti naučné literatury to je Speciální pedagogika, Procházkovy Domažlice a Domažlické mlýny, mlynáři…, Mezi nebem a zemí,
  Vojna s hloupostí a zlobou, Přátelství, která neumírají, Kmotr Mrázek či Balcarovo Chodsko ve stínu hákového kříže.

- Od počátku roku do dne psaní tohoto textu si čtenáři půjčili 44 503 knihovních jednotek, z toho 75% knížek a 25% novin a časopisů.

- Podíl mezi výpůjčkami beletrie a naučné literatury byl 65% ku 35 %.

A na závěr a pobavení - zaslechnuto mezi regály: „Ten můj je fakt úplně k ničemu. Pošlu ho koupit šlehačku a on se vrátí bez ní, že žádnou neměli. Když se zeptám, jestli se díval pořádně, tak mě seřve, jasně, že díval, že tam měli smetanu ke šlehání 12%, 18%, 31 %, ale šlehačku ne!!!!“

18. 5. 2012

Clavius pomáhá čtenářům, knihovníkům i knihovně

          Již sedmý rok je Clavius nedílnou součástí všech odborných knihovnických pracovních procesů v domažlické knihovně. Zabydlel se pomalu i v myslích čtenářů a uživatelů knihovny. Vždyť nic nelahodí knihovnickému uchu víc, než když majitelka toho ucha náhodou zaslechne rozhovor dvou „postarších“ čtenářek: „… Ale paní, na tom vůbec nic není. Když ji mají zrovna půjčenou, tak si najedu do toho jejich Clavia a udělám si sama rezervaci... v tom Claviu je to ajncvaj a oni vám pak majlem pošlou zprávu, že se knížka vrátila“.
          Co tedy ten šikovný Clavius je a co přinesl čtenářům a uživatelům naší knihovny? Je to moderní integrovaný knihovnický program, který splňuje všechny požadavky nezbytné pro knihovnické systémy vyšší třídy. Přinesl zejména uživatelsky příjemné prostředí ve dvou oblastech, se kterými přicházejí čtenáři bezprostředně do styku. U výpůjčních pultů knihovny si mohou snadno a rychle zamluvit požadovanou knihu, pokud tato je zrovna půjčená. Po návratu knihy je pak žádajícímu čtenáři automaticky generována e-mailová zpráva o rezervaci knihy… pokud zde zanechal e-mailovou adresu… nebo dostane vyrozumění prostřednictvím SMS zprávy, telefonicky či klasickým tištěným oznámením.
          Totéž však může čtenář provést sám z pohodlí domova, pokud je připojen na internet – viz naše dvě výše zmíněné čtenářky. A to v kterékoli  denní i noční době. Stačí připojit se na naše www stránky – www.mekbn.cz , otevřít si On-line katalog a vyhledat požadovanou knihu. Pokud bude hledat podle autora, objeví se přehled všech knih od zadaného autora. Pak si kliknutím na název knihy otevře její katalogizační záznam a pod ním informace o tom, kolik exemplářů v knihovně je, zda jsou k dispozici nebo jsou půjčené. A v případě, že kniha je půjčená, najde pod katalogizačním lístkem tlačítko pro rezervaci. Zadáním svého čtenářského čísla a buď PIN kódem, předem domluveným v knihovně nebo uvedením dat narození provede rezervaci knihy. Totéž lze realizovat hledáním jen s uvedením názvu knihy.
          Mimo to si čtenář  může ověřit stav svého čtenářského konta a zjistit, které knihy má zrovna půjčené a jak dlouho. A to opět najetím na stránku On-line katalogu, a úplně dole najetím na větu Vaše čtenářské konto. Kliknutím se otevře okno, kde čtenář opět zadá číslo čtenářské legitimace a buď PIN nebo data narození a okamžitě se mu otevře pohled na přehled půjčených knih.
          Mnozí naši čtenáři ví, že domažlická knihovna má rozsáhlou databázi regionálních osobností. I na tuto databázi se lze podívat prostřednictvím On-line katalogu a to prostřednictvím modře napsaného odkazu Regionální autority vpravo nahoře. A pak již jen zadáním příjmení, které čtenáře zajímá. Tedy pokud se zajímá o konkrétní osobnost. Jinak si může badatel v regionální databázi osobností vyhledávat podle různých zadání. Například podle křestního jména. A pak zjistí, kolik třeba Petrů mezi regionálními osobnostmi najde. Nebo podle místa narození či úmrtí. Podle oboru působení, místa působení  nebo podle instituce působení. Možností je tam více jak dvacet.
          A jak pomáhá Clavius knihovníkům? Hlídá za ně například upomínky a jak jsem uváděla před měsícem, rozesílá i předupomínky a tak šetří kapsy svých čtenářů. Napovídá kolegyním u výpůjčního pultu, že čtenář tu knížku, kterou si opět půjčuje, již jednou měl, a po upozornění se pak čtenář může rozhodnout, jestli si ji chce přečíst znovu nebo si raději vybere jinou dosud nečtenou.
          A co knihovna? Tak ta mimo jiné docela snadno a rychle dostává přehledy o nejžádanějších a nejčtenějších knížkách. I z toho důvodu je zařazená do vzorku vybraných knihoven z celé republiky, které poskytují tyto údaje pro placení autorských práv Národní knihovně.
          Bez Clavia by to prostě nebylo ono. Přijďte se přesvědčit. Navštivte naši knihovnu a využijte služeb moderního knihovnického programu Clavius, navštivte naše webové stránky a podívejte se k nám do knižního fondu, do našich databází regionálních osobností nebo časopiseckých článků, podívejte se v sekci Fotogalerie na fotografie z naší činnosti. Budete vítáni.

18. 5. 2012

Knihovna rozšiřuje o 3 P informační služby svým čtenářům

          O úsporných opatřeních nezbytných pro snižování rozpočtových schodků státního rozpočtu slyšíme od rána do večera. Dopady těchto často svérázných a na hlavu postavených ekonomických opatření pociťujeme všichni. A doplácíme a platíme. Tak alespoň jedna drobná dobrá zpráva. Umíme zařídit, aby naši čtenáři - ti zapomnětlivější a s e-mailovou adresou – neplatili zbytečně za včas nevrácené knížky.
          A to je první P – Předupomínky. Výpůjční systém Clavius bude všem našim čtenářům, kteří nám poskytnou svou e-mailovou adresu (zatím je jich více jak 720 z celkového počtu 2 567 čtenářů s platnou registrací), posílat tři dny před uplynutím výpůjční doby půjčených dokumentů mailem upozornění na blížící se termín vrácení (nebo možnost si výpůjčky prodloužit). Jsme si vědomi toho, že službu nebudou moci  využívat všichni naši čtenáři, zejména ti starší, kteří nemají možnost internetového připojení, ale je to přesto služba, která snad přinese alespoň části čtenářů užitek.
          Druhé P – Pozvánky – na stejném principu budeme zasílat pozvánky na naše kulturně vzdělávací akce, které pořádáme v  Galerii bratří Špillarů ve spolupráci s galerií a Muzeem Chodska. Informace o akcích budou dostávat ale i všichni, kteří si přijdou půjčit knížky nebo časopisy – a to  na tištěných dokladech se seznamem půjčených dokumentů – na dokladu dole na poslední tištěné řádce. Paradoxem je, že tato možnost začne být využívána v době, kdy naše kulturně vzdělávací aktivity vzhledem k omezeným finančním zdrojům budou také omezovány.
          A konečně třetí P – Provoz knihovny – i o plánovaných změnách provozní doby – omezení o letních prázdninách – nebo neplánovaných, daných technickými důvody, budou moci být čtenáři informováni prostřednictvím mailů.
          Proto prosíme všechny naše čtenáře, kteří mají své e-mailové adresy založené a chtějí těchto služeb využívat, aby své e-mailové adresy naší knihovně poskytli. Mimo tyto avizované služby nebudeme jejich mailové poštovní schránky ničím jiným zatěžovat.

19. 4. 2012

Otomar Hana a domažlická knihovna

          Otomar Hana byl pro domažlické pojem. Ekonom, člen pěveckého sboru Čerchovan, varhaník a posléze ředitel kůru domažlického kostela. Autor publikace Dějiny kostelů a kaplí domažlické farnosti, autor četných článků s regionální problematikou.
          Pana Otomara Hanu jsem poznala nejprve jako čtenáře. Potom podle jeho vlastních slov jako „šťourala“, který mi v dobách počátků vydávání tištěného Kalendária regionálních osobností nosil opravy a doplňky k osobnostem, které jsme v Kalendáriu vzpomínali. Vždy s prameny, ze kterých čerpal. A nebylo od věci, že si často zajel údaje ze své kartotéky ověřit třeba na pražské hřbitovy, nebo v dobách, kdy to ještě bylo možné, i na matriky. Postupem doby jsme se dopracovali k tomu, že náhled kalendária dostával s předstihem, abychom tam mohli jeho doplňky včas zapracovat. Díky němu jsem mohla doplnit naši databázi regionálních osobností o všechny starosty a církevní hodnostáře, kteří v Domažlicích působili. Těšilo ho, když jsem se na něj obracela i s dotazy, které k regionálním osobnostem vznášelo bibliografické oddělení plzeňské vědecké knihovny. Jeho informace byly vždy přesné a ověřené.
          Začátkem srpna to bude 6 let, co nás nečekaně opustil. Zůstalo po něm prázdné místo - a to nejen u stolku, u kterého při svých návštěvách knihovny sedával. Dne 29. května by oslavil 85. narozeniny.

19. 4. 2012

Adresa

Městská knihovna B.N. Domažlice

B. Němcové 118

344 58 Domažlice

IČ. 48344117

telefon: 379 723 041, 379 723 042

Kontakty

Funkce / odděleníJménoEmailTel.
ŘeditelLenka Schirováschirova@mekbn.cz379 723 041
777 232 148
schirova@mekbn.cz777 232 148
Zástupce řediteleVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Ekonomické odděleníJiří Němečeknemecek@mekbn.cz379 723 041
777 232 083
nemecek@mekbn.cz777 232 083
KatalogizaceVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Oddělení speciálních služebPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Internetová studovnaPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Oddělení pro dospělé čtenářeAlena Hánováhanova@mekbn.cz379 723 041
hanova@mekbn.cz
Marie Hůttováhuttova@mekbn.cz379 723 041
huttova@mekbn.cz
Oddělení pro děti a mládežJitka Jankovcovájankovcova@mekbn.cz379 723 041
jankovcova@mekbn.cz
Čítárna (MVS)Hana Lukešoválukesova@mekbn.cz379 723 041
lukesova@mekbn.cz
Oddělení knihovnických služebVlasta Hauserováhauserova@mekbn.cz379 723 042
777 232 085
hauserova@mekbn.cz777 232 085
Zdeňka Primusováprimusova@mekbn.cz379 723 042
primusova@mekbn.cz
logologologologologologologologologologologologologo