Upozornění: Knihovna je od 13. 3. 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřena, výpůjčky jsou prodlouženy.

Aktuality

12345678Archiv aktualit

Nový on-line katalog Carmen

Od měsíce června nabídne MěkBN svým čtenářům vedle vyhledávání v tradičním katalogu také možnost využít nový on-line katalog Carmen. Katalog používá nejmodernější fulltextové technologie a principy, stejné jako využívá např. Wikipedia. Každý čtenář zde také může sledovat své čtenářské konto, provádět rezervace dokumentů, prodlužování výpůjček a aktualizovat své osobní údaje. Katalog se přizpůsobí velikosti obrazovky, a tak umožňuje pohodlné vyhledávání i v tabletech či mobilních telefonech.

9. 6. 2015

INTERNET pro registrované uživatele zdarma

Od června ruší knihovna poplatky za využívání internetu v knihovně. Využití internetu bude umožněno jen registrovaným uživatelům knihovny po dobu ½ hodiny v jednom dni (držitelé ZTP/TP průkazu budou mít přístup i nadále v rozšířeném rozsahu jedné hodiny). Návštěvníci, kteří nejsou registrovaní uživatelé knihovny, se budou moci zaregistrovat (dle knihovního řádu a ceníku služeb) a využívat i ostatních služeb, které knihovna nabízí.

2. 6. 2014

E-mail – dobrý pomocník

Blíží se čas dovolených, výletů a proto připomínáme našim čtenářům službu, která jim ušetří čas, možná i peníze - a to PŘEDUPOMÍNKY. Všem našim čtenářům, kteří nám poskytnou svojí e-mailovou adresu, pošleme 3 dny před uplynutím výpůjční doby půjčených dokumentů mailem upozornění na blížící se termín vrácení. V případě, že čtenář nebude reagovat (vrácením či prodloužením výpůjčky) pošleme ještě 1. případně 2. upomínku. Také posíláme informace o změně výpůjční doby (či případném uzavření knihovny). Tuto službu mohou využívat i čtenáři oddělení pro děti a mládež, kteří uvedou e-mailovou adresu rodičů. Proto prosíme všechny naše čtenáře, kteří chtějí tuto službu využívat, aby svoji e-mailovou adresu naší knihovně poskytli. Lze tak učinit buď při osobní návštěvě, nebo je možné zaslat informaci na e-mail knihovny info@mekbn.cz spolu sejménem a číslem čtenářského průkazu.

2. 5. 2014

Další vítěz soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol je

          V Městské knihovně Boženy Němcové proběhlo finále již VI. ročníku soutěže O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol. Knihovna a Město Domažlice se touto akcí snaží přispět k propagaci hlasitého čtení mezi co největším počtem těch nejmenších čtenářů. A jak to letos dopadlo? Třídní kola zorganizovaly a děti do soutěže vybraly jejich třídní učitelky ze základních škol  Komenského 17 a Msgre. B. Staška. Školní kola proběhla v šesti třídách a do finále postoupili  2 zástupci tříd. Finalisté – M. Rettová, M. Votýpková, M. Švehla, T. Dofek, K. Krčmárik, Š. Nejdlová, J. Jankovcová, Š. Šamberger, K. Marková, E. Vecková, E. Hálková a A. Kotilová se zúčastnili finále soutěže hlasitým předčítáním pro ně do té doby neznámého textu z knížky Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu a odpovídali na otázky, které jim kladla odborná porota za předsednictví p. Dany Žákové ze Základní umělecké školy. V porotě zasedala za spolupořádající Město Domažlice Ing. Hana Vaňková, dále Věra Vernerová (mateřská škola při Msgre. B. Staška) a Václav Sika (Galerie bratří Špillarů).
          I tentokrát bylo rozhodování poroty těžké. Přestože velice pečlivě sledovala přednes dětí, ztotožnění se s textem a jeho porozumění, volba nebyla jednoduchá. Úroveň všech finalistů byla, jak jsme si již zvykli, opravdu vysoká.
          Město Domažlice se postaralo o hodnotné dárky, které si všichni soutěžící odnesli. Vítěz byl pak odměněn ještě knihou. A jakto tedy nakonec dopadlo? Odborná porota vyhlásila vítěze a nejlepší čtenáře hned 2 a to Janu Jankovcovou a Štěpána Šambergera, oba ze 3.E ZŠ Komenského 17. Blahopřejeme! A všem, kteří se na této další zdařilé akci pro děti podíleli, patří veliké poděkování.

6. 1. 2014

Obohacuje fond regionální literatury

          Na třicet rozhovorů s významnými domažlickými občany a rodáky z chodské metropole a přes dvacet článků převážně se stavební tématikou publikoval v posledních dvou letech v Domažlickém deníku Ing. Karel Frait. V rozhovorech nahlíží do zajímavých životů lidí, kteří něčeho výjimečného dosáhli. Vzpomeňme například: bratři Konrádyovi a jejich výroba dud, cestování s profesorkou Jaroslavou Wollerovou, exkluzivní rozhovor s primářem RNDr. Vladimírem Veckou, houslistu Eduarda Bayera, návštěvu Muzea Chodska s ředitelem Josefem Nejdlem, vzpomínku na MUDr. Vladimíra Böhma a nahlédnutí do Vatikánu s Msgre. Marcelem Šmejkalem. Nechybí ani sportovci – horolezec Vladimír Šmejkal, olympionik Martin Verner. Na faru do Klenčí zašel za farářem Liborem Bučkem a ve Vodní ulici v Domažlicích navštívil nakladatele a regionálního historika Zdeňka Procházku – a to jsou jen někteří, se kterými rozmlouval s diktafonem v ruce. Ve svých článcích popisuje hlavně poválečnou historii výstavby sídlišť a rodinných domků. Rád odhaluje tajemství starých domů nebo stavebních lokalit.
          V naší knihovně využíváme rádi tyto zajímavé materiály a zařazujeme je do fondu regionální literatury, aby byly k dispozici i čtenářům a badatelům z řad široké veřejnosti.

1. 11. 2013

Smartkatalog - katalog pro mobilní zařízení

          Čtenáři knihovny, kteří disponují moderními mobilními telefony (Smartphones) nebo tablety, zajisté uvítají novou službu, kterou pro ně připravila firma Lanius společně s MěkBN Domažlice. Smartkatalog (mobilní on-line katalog) jim totiž po instalaci a patřičném nastavení umožní vyhledávání ve fondu knihovny, případně i přístup do jejich čtenářského konta. Aplikace je funkční na všech typech mobilních zařízení s OS Android a Apple iOS, kde je k dispozici webový prohlížeč a přístup k internetu. Podrobný návod lze nalézt na internetové stránce projektu:

http://www.lanius.cz/smartkat.htm

11. 3. 2013

Rozšíření provozní doby v oddělení pro děti MěkBN Domažlice

Městská knihovna Boženy Němcové oznamuje svým čtenářům, že s platností od 1. ledna 2013 rozšiřuje oddělení pro děti svou provozní dobu. Nově bude otevřeno i ve středu dopoledne – a to od 9.00 do 12.00 hodin.

20. 12. 2012

Soutěž O nejlepšího čtenáře 3. tříd domažlických základních škol

          Oddělení pro děti Městské knihovny Boženy Němcové uspořádalo již 5. ročník soutěže ve čtenářských dovednostech žáků třetích tříd domažlických základních škol. Po školních kolech, které si zorganizovaly třídní učitelky, proběhlo 4. prosince v knihovně finále, kterého se zúčastnili vždy dva nejlepší čtenáři ze všech šesti třetích tříd ZŠ Komenského 17 a Msgre. B. Staška. Vítězkou se stala Lucie Becková, žákyně 3. D ZŠ Komenského 17.

12. 12. 2012

Ocenění pro Viktora Viktoru

          Vážený pane profesore Viktore Viktoro,

jsem ráda, že Vám k ocenění – pamětní medaili města za přínos ke kulturnímu rozvoji, které jste převzal 26. září - mohu blahopřát i touto cestou. Je asi zbytečné připomínat Vám naši dlouholetou spolupráci. Ale nebude na škodu ji přiblížit ostatním. A jen tak na okraj. Byl jste i mým čtenářem v době, kdy jste učil na domažlickém gymnáziu a kdy jsem ještě sídlila dílem v Kostelní  ulici a dílem na náměstí v prostorách, kde je dnes prodejna hraček pana Šámala. Moje knihovnice na Vás jako na čtenáře ještě dlouho vzpomínaly.
          Po Vašem odchodu z Domažlic se cesty Vaše a mé na čas rozešly. Ale jen na čas. Již v roce 1972 se na pozvání knihovny (je to už opravdu neuvěřitelných 40 let?) do Domažlic vracíte. S přednáškovým cyklem Chodsko v naší kultuře. V prvním díle 1. listopadu 1972 jste probral kulturní život města od jeho počátků do renesance. V následujícím roce se pak v rámci tohoto cyklu střídaly přednášky Vaše, doktora Kotala a doktorky Závacké. Pak následovala několikaletá pauza a po roce 1981 se již téměř každoročně střídaly Vaše jednotlivé přednášky s přednáškovými cykly. Pro knihovnu jste nejprve přednášel v malém sále městského kulturního střediska – tam například  patřila dlouho vzpomínaná přednáška z roku 1987 k 60. výročí  úmrtí domažlického rodáka, spisovatele a žurnalisty Karla Matěje Čapka Choda. Po přestěhování knihovny v roce 1994 do současných prostor jste nejprve přednášel v nevyhovujícím prostředí vestibulu knihovny, poté jeden cyklus věnovaný regionální literatuře proběhl v refektáři augustiniánského kláštera. A od roku 2004 jste se se svými posluchači vídal v důstojných prostorách galerie bratří Špillarů. To díky úzké a vzájemně výhodné a kulturní život v Domažlicích obohacující spolupráci knihovny s Muzeem Chodska v čele s Mgr. Josefem Nejdlem a vedoucím galerie Václavem Sikou. Jen v galerii jste od té první přednášky Zapomenuté osobnosti Chodska proslovené 24. února 2004 přednesl dalších 20 přednášek věnovaných regionálním spisovatelům, ale i všeobecněji pojaté regionální problematice nebo otázkám literárně vědným spojeným například s národním obrozením.
          Každá Vaše přednáška byla vždy velice pečlivě připravená, přednesená s precizností Vám vlastní a posluchače vždy obohatila o nové a zajímavé poznatky. A nikdy nebylo návštěvníků málo. Na „Viktoru“ se prostě chodí. A doufám, že ještě dlouho chodit bude. A tím bych chtěla skončit. Ještě jednou blahopřeji a děkuji!

Vaše  Vám vždy vděčná knihovna  Boženy Němcové

1. 10. 2012

Ocenění pro Marii Korandovou

          Marie Majtánová, doktorka filosofie a kandidátka věd, žena s chodskými kořeny, spisovatelka, známá čtenářům svým rodným jménem Marie Korandová, pod kterým v Česku publikuje, převzala  toto ocenění 25. září 2012 v rámci oslav Dne české státnosti. O Marii Korandové – mimo jiné autorce knih Evropan z  Domažlic, Chodské pověsti a legendy, Chodové v pověstech - vyšly dva články v červnovém a červencovém čísle Domažlického zpravodaje v souvislosti s její chystanou knihou Dřevěný chlebíček od Čerchova.
          Slavnostní akt se uskutečnil v hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky ve Valdštejnském paláci. Již popáté tuto akci inicioval Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů a Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Záštitu nad akcí převzal předseda Senátu Milan Štěch a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. I samotný projekt je pořádán ve spolupráci se Senátem a Ministerstvem zahraničních věcí. Cílem projektu je ocenit ženy českého nebo československého původu, které ve svých oborech dosáhly významných úspěchů. Marie Majtánová, která žije trvale na Slovensku, byla nominována jako filoložka, odbornice na slovanské jazyky, profesorka, lektorka a překladatelka.
          Spolu s ní převzaly ocenění další čtyři významné české ženy – Olga Hrubá (USA) bojovnice za lidská práva, Tereza Maxová (Francie, ČR), světově proslulá modelka a vynikající charitativní pracovnice, Libuše Paukertová – Leharová (Švýcarsko), obhájkyně práv žen a dětí, a Jiřina Šilhánová (USA), významná krajanská pracovnice.
          Marie Majtánová spolu s nimi se tak ocitla ve společnosti žen zvučných jmen, kterým se toto ocenění dostalo v předchozích čtyřech projektech. Jen namátkou – mezi oceněnými byla v uplynulých letech Eva Jiřičná, architektka a designérka, členka Královského institutu britských architektů, Vlasta Kálalová – di Lotti (in memoriam), česká lékařka, zakladatelka nemocnice v Bagdádu ( hrdinka knihy Ilony Borské Doktorka z domu trubačů), Eliška Hašková-Coolidge, pracovnice Bílého domu, autorka vzpomínkové knihy  Pět amerických prezidentů, česká babička a já, Blanka Matragi, módní návrhářka, či Meda Mládková, sběratelka a podporovatelka českého umění doma i ve světě, ředitelka Muzea Kampa v Praze.
          Od roku 2012 se k těmto jménům přiřadilo i jméno Marie Majtánová, rozená Korandová, jejíž dědeček byl Josef Weber z České Kubice a babička Kateřina Forstová ze Stráže. Blahopřejeme!

18. 9. 2012

Adresa

Městská knihovna B.N. Domažlice

B. Němcové 118

344 58 Domažlice

IČ. 48344117

telefon: 379 723 041, 379 723 042

Kontakty

Funkce / odděleníJménoEmailTel.
ŘeditelLenka Schirováschirova@mekbn.cz379 723 041
777 232 148
schirova@mekbn.cz777 232 148
Zástupce řediteleVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Ekonomické odděleníJiří Němečeknemecek@mekbn.cz379 723 041
777 232 083
nemecek@mekbn.cz777 232 083
KatalogizaceVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Oddělení speciálních služebPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Internetová studovnaPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Oddělení pro dospělé čtenářeAlena Hánováhanova@mekbn.cz379 723 041
hanova@mekbn.cz
Marie Hůttováhuttova@mekbn.cz379 723 041
huttova@mekbn.cz
Oddělení pro děti a mládežJitka Jankovcovájankovcova@mekbn.cz379 723 041
jankovcova@mekbn.cz
Čítárna (MVS)Hana Lukešoválukesova@mekbn.cz379 723 041
lukesova@mekbn.cz
Oddělení knihovnických služebZdeňka Primusováprimusova@mekbn.cz379 723 042
777 232 085
primusova@mekbn.cz777 232 085
Lenka Vrbovávrbova@mekbn.cz379 723 042
vrbova@mekbn.cz
logologologologologologologologologologologologologo