Upozornění: V pátek 21. prosince 2018 bude knihovna otevřena jen do 12:00 hodin.

Aktuality

1234567Archiv aktualit

Regionální oddělení domažlické knihovny rozšiřuje své sbírky

           Fond regionálního oddělení domažlické knihovny slouží jako archivační fond k uchovávání literatury, která se nějakým způsobem vztahuje k regionu Chodska, šířeji bývalého okresu Domažlice. Obsahuje téměř 1 500 svazků literatury, několik málo hudebních nosičů, regionální periodika vydávaná od roku 1976 - Domažlicko, Nové Domažlicko, Domažlický deník, Domažlický zpravodaj a místní zpravodaje obcí regionu. Tento fond je půjčován pouze prezenčně a slouží především ke studijním a badatelským účelům.

Stále více je využíván studenty při zpracovávání seminárních, bakalářských a magisterských prací. Pomalu se stává zvykem, že si studenti přinášejí témata bakalářských prací a v oddělení konzultují možnosti využití fondu pro konkrétní zadání. Je i potěšitelné, že hlavně profesory plzeňské Západočeské univerzity bývají na fond naší knihovny přímo odkazováni s tím, že  se jedná o jednu z nejucelenějších a nejdostupnějších sbírek  této literatury.

V letošním roce se tento převážně tištěný papírový fond podařilo díky domažlickému Janu Novákovi obohatit o více jak 20 CD nosičů s jím natočenými krátkými dokumenty, které klasickou literaturu doplní o ukázky národopisných tradic, i živý folklor, přírodu či dějiny v audiovizuální podobě. Badatelé i studenti, ale samozřejmě i další zájemci budou mít k dispozici k prezenčnímu shlédnutí například CD s koledami nastudovanými Mrákovským národopisným souborem, CD vztahující se ke košíkářství, třásnějí šátků, chodským koláčům, medovým perníčkům, ale i k  Sedmihoří, Sv. Anně Na Vršíčku nebo pobytu domažlických v koncentračním táboru Flossenbürg.

4. 1. 2010

Zvukovou nebo klasickou?

          Tak toto dilema může čtenář v domažlické knihovně řešit u některých titulů od letošního léta. Knihovna totiž získala grant Ministerstva kultury a rozšířila svůj dosavadní fond o několik desítek titulů tzv. zvukových neboli audio knih. Což prostě znamená knih na CD. Nahraných v Supraphonu, v Českém Rozhlase nebo třeba v Popron Music. A čtených předními českými herci - např. Jaroslavou Adamovou či Pavlem Soukupem. Z velké části obohacených o hudební doprovod. Některé v té klasické podobě vlastně ani neexistují – například hlasy ptáků našich měst a vesnic – Ptáci měst a vesnic.

Jiné známe velice dobře jako kdysi povinnou, pak doporučenou četbu, dnes volitelnou ze seznamu vybraných titulů. Ale možná nebude nezajímavé odložit brýle a nechat si ty známé knížky přečíst od někoho jiného – Čapkovy Povídky z druhé kapsy, Jiráskovy Staré pověsti české nebo Filosofskou historii, Nerudovy Povídky malostranské či Erbenovu Kytici. Další skupinu zvukových knih tvoří oblíbená díla naše i světová, ke kterým se stále vracíme – Nejen o rybách Oty Pavla, Jak se dělá chalupa Františka Nepila, Chvála pohybu Miroslava Horníčka, Není kouře bez ohýnku Agathy Christie či Vejce a já Betty Mac Donald. Čtenáři si však mohou vybrat i z titulů a jmen novějších – historickou detektivku Záhada zlaté štoly stále oblíbenějšího autora Vlastimila Vondrušky, Povídky o manželství a sexu Michala Viewegha či humoristickou prózu italské novinářky Luiselle Fiumi Jako žena nula, kterou načetla herečka Jana Hlaváčová.

Více informací o dalších titulech získají zájemci na našich stránkách, v on-line katalogu, pokud si do klíčových slov zadají slova audio nebo zvukové knihy. Po otevření záznamu příslušného titulu pak zjistí, jestli se kniha půjčuje již domů (u některých platí ještě ochranná lhůta), pokud se půjčuje, zda není právě půjčená… a pokud je, mohou si ji přímo přes katalog rezervovat.

29. 10. 2009

Jiřina Skalová - knihovnice

          Do archivu těch, kteří se navždy rozloučili s domažlickou knihovnou, přibylo na začátku září další jméno. Jiřinu Skalovou znali Domažličané a celé Chodsko jako zakládající členku Chodského tria, dlouholetou členku pěveckého sboru Čerchovan. V letech 1961-1976 ji za svou paní knihovnici považovali domažličtí čtenáři, za svou pomocnici a rádkyni dobrovolní knihovníci okresu Domažlice, za svou kolegyni knihovnice tehdejší Okresní, pozdější Knihovny Boženy Němcové.

          Ze současných zaměstnanců Městské knihovny Boženy Němcové nepracoval s paní Skalovou již nikdo. Všichni jsme ji však znali z jejích návštěv v knihovně, ze společných setkání  s našimi seniory, s přátelských schůzek. Všichni  si pamatujeme její nezapomenutelné historky z návštěv místních knihoven, zážitky se čtenáři, s dobrovolnými knihovníky, s tehdejšími předsedy místních národních výborů. Za vším tím  povídáním se vždy skrývala láska k práci, kterou dělala 15 let. Vždy  to byla práce s lidmi a pro lidi, které měla ráda. Čtenáři si jí vážili, knihovníci ji měli rádi. Měli jsme vás rádi, pani Skalová…

15. 9. 2009

Znáte Lubomíra Mikiska a Milana Čechuru?

          Plzeňské spisovatele, pomalu šedesátníky, jednoho prý (slovního) lamače ženských srdcí (vymyšleno  M. Čechurou), druhého prý (také slovního) trhače bránic? Autory jedné společné povídkové knížky (ještě spolu s Jiřím Ulrichem) Duhová kulička, dvou samostatných knížek Lubomíra Mikiska Přání a Když tančí vážky, a jednoho románu Milana Čechury Rodinčení? Pokud ne, seznamte se.

Milan Čechura se narodil v Ústí nad Labem, Lubomír Mikisek v Praze. V současnosti oba žijí a tvoří v Plzni. Milan Čechura nahlíží na život z té humornější stránky, Lubomír Mikisek je niternější. Nechybí mu empatie, vcítění se do nitra svých vrstevníků, soucit s nimi... Častým tématem je osamělost a rozčarování, které přichází s věkem. Ale i naděje, která se před jeho hrdiny občas otevírá. Jeho práce jsou sice určeny převážně čtenářkám, ale podle recenzí na internetu osloví a zaujmou i  muže. Literární prvotina Přání je soubor povídek o obyčejných lidech s jizvami na duši. Některé mají otevřený konec, jiné končí zajímavou pointou. Povídky jsou proloženy autorovými verši – a pokud si je přečtete,  ještě dlouho ve vás budou znít – jako ozvěna toho, co sami cítíte, jen to neumíte tak přesně vyjádřit. Román Když tančí vážky je knížkou o naději. O naději, kterou v sobě každý nosíme, i když nás válcují nesplněné představy, ubíhající léta, vážné nemoci. Román se snaží přispět k poznání, že stojí za to žít a v každé situaci lze najít i světlejší stránky.

Rodinčení Milana Čechury je trochu z jiného soudku. Už jen ten název. Rodinčení. Pochází od rodiny. A rodina je základ státu. A stát má mít pevné základy. Alespoň se to všude píše. Čtyři předchozí věty jsem si vypůjčila z přebalu knížky. A přesně v tomto duchu se jednotlivé příběhy ze života typicky české rodiny Čechových odvíjí. S jemným a typicky českým humorem nás útlá knížka vtahuje do rodiny čtyřicátníka Hynka, který nejraději sedí před televizí či počítačem, energické maminky, organizátorky a pilíře rodiny Markéty, dvanáctiletého syna Pavlíka a patnáctileté dcery Alenky. Jsme účastníky koupě prvního saka pro Pavlíka, výletu na houby (průšvih má taťka), pokusu o stěhování nábytku v obýváku (opět zazáří průšvihář taťka), výletu na koupaliště v nových plavkách (což nedopadne dobře pro maminku) či diskuse na téma pečení vánočního  cukroví (zdá se, že na svou pusu doplatí děti i Hynek).

Co oba autory spojuje? Zcela jistě Plzeň, členství ve Středisku západočeských spisovatelů, publikování v Listech Ason-klubu a Plži, povídky a romány o jejich současnících, pochopení a vcítění do nich, radost z psaného slova, společné výjezdy na literární večery. Na jeden z nich se mohou domažličtí čtenáři těšit i počátkem října v Domažlicích. A než oba autory poznáte osobně, přijďte si do knihovny přečíst jejich knížky.

6. 8. 2009

Jubileum výtvarnice Jany Hruškové

           Patří již léta k výrazným uměleckým osobnostem Domažlic, které propaguje četnými výstavami svých obrazů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Spolu s Václavem Sikou se řadí k těm výtvarným umělcům, kteří reprezentují naše město doma i v zahraničí a představují je jinak než v tradiční folklorní podobě. Václav Sika vede Galerii bratří Špillarů, žije a tvoří ve Kdyni, Jana Hrušková je domažlickou rodačkou, která se v Domažlicích narodila, vyrůstala tady, studovala i pracovala. A malovala. První výstavou se v Domažlicích představila v roce 1985. Od té doby jich obeslala nebo uspořádala více než 60. V mnoha českých  městech, cizích zemích, na různé reprezentativní úrovni. Neúnavně obesílala národní soutěže – v Českých Budějovicích, Litoměřicích, vystavovala  samostatně v Praze, Plzni, Klatovech, ale i v menších obcích v nejbližším okolí – v Srbicích, Kolovči, Horšovském Týně, Poběžovicích. Se zájmem se setkala výstava na Štrbském Plese. V zahraničí se poprvé představila v roce 1991 v Chamu, následoval Kötzting, Roding, Furt im Wald. Řadu výstav v německých městech vystřídala účast na prestižní výstavě v Los Angeles v USA v roce 1999, na kterou byli pozváni z Čech pouze 2 umělci. Stala se nositelkou titulu Laureátka festivalů Very Speciál Arts této soutěžní výstavy. Vystavovala v Norsku, holandském Budelu, na univerzitě Cambridge v Anglii. Obrazy Jany Hruškové známe i z Domažlic. Z výstav Paleta před více jak dvaceti lety, z výstavy v pojišťovně, klášteru, v kavárně U krbu, ve spořitelně nebo v městské knihovně. Její obrazy zdobí i některé instituce – nemocnice, banky, hotely, pojišťovny. Všude nás upoutá jakési snové vidění světa. Světa, jaký by měl být a jaký vídají děti ve svých nejkrásnějších snech. Světa laskavého a přívětivého. S cestami, které vždycky vyvedou tím správným směrem a nenechají zabloudit. Které potěší duši. S vodou, která nestrhává, neničí, neohrožuje, ale která omývá, plyne, mění se v hravé kapky. Takové jsou obrazy  z kategorií Voda, Pod hladinou, Kapky rosy, Flora, Relaxace, Fantazie, Zákoutí,  které mohou zájemci najít na webové adrese http://hruskova.dokdyne.cz/tvorba.htm.

          Obrazy Jany Hruškové neprovokují, neburcují, nenutí nás přemýšlet, co zrovna tenhle tah štětcem znamená a co jím chtěl tvůrce vyjádřit. Obrazy Jany Hruškové hladí, přináší uspokojení, vnitřní klid. V tom je jejich síla. Potěšit se s nimi budou moci návštěvníci domažlické knihovny v říjnu, na kdy je naplánována výstava ve vestibulu knihovny k jubileu, kterého se v letošním roce Jana Hrušková dožívá. Své kulaté narozeniny oslaví 6. července. Blahopřejeme!

11. 6. 2009

Hlava spisovatele Ladislava Fukse aneb Nezapomínají na knihovnu

          Kdo nezapomíná? Čtenáři a přátelé knihovny. Knihovna občas dostává dary. V převážné většině knižní. Jako bonusy od různých nakladatelství, jako celé soubory knih, jako jednotlivé knížky. Tím posledním darem byla publikace Ekologie a včelařství Antonína Roháčka, kterou vydal Český svaz včelařů a knihovně ji věnoval pan Vilém Frisch.

V březnu získala knihovna vzácný dar – sádrovou plastiku hlavy spisovatele Ladislava Fukse (1923 – 1994) od akademického sochaře Miloslava Hejného. Plastiku přinesl do knihovny sám sochař, který již několik let žije se svou manželkou, paní Olgou Hejnou, v jednom z domažlických penzionů pro seniory. Miloslav Hejný se s jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů seznámil na koncertě syna Petra Hejného. Vzniklo přátelství, při kterém se povídalo o knížkách, hrálo v kvartetu složeném ze členů Hejných rodiny a L. Fukse. Miloslav Hejný vzpomíná na návštěvy v bytě spisovatele v Dejvicích, který byl plný stínů a ve kterém neustále  zněla hudba a operní árie. Při jednom z četných setkání napadlo Miloslava Hejného sádrovou plastiku hlavy vytvořit. Vznikla prý za dvě sezení, tak výrazná osobnost Ladislava Fukse to pro M. Hejného byla. Poslední setkání M. Hejného se spisovatelem Ladislavem Fuksem se uskutečnilo v Maislově ulici na přednášce, kterou pořádala Židovská obec.

Městská knihovna Boženy Němcové děkuje za všechny knižní dary, které od svých příznivců dostala. Knihovna děkuje za dar pana Miloslava Hejného. Daru si velice považuje, protože ví, jaké vzpomínky celé rodiny se k této plastice rodinného přítele váží.

 

17. 3. 2009

Další nové možnosti využívání databází knihovny

            V minulém čísle jsem informovala o možnosti nahlížení do On–line katalogu domažlické knihovny přes internet prostřednictvím jejích webových stránek www.mekbn.cz/. Zmiňovala jsem se o funkci vyhledávání knih, jejich objednávání v internetových obchodech nebo o možnosti rezervace v naší knihovněJak si knihu můžete rezervovat? Pokud jste naším čtenářem (pokud ještě nejste, přijďte si provést registraci za 100,- nebo 50,- Kč na rok - dospělí zaměstnaní 100, děti, důchodci a nezaměstnaní 50,- Kč)… takže pokud jste našimi čtenáři a chcete si rezervovat knihu prostřednictvím internetu, u které jste nahlédnutím do On-line katalogu a po kliknutí na název knihy zjistili, že je půjčená, využijete k rezervaci link Rezervuj, který najdete dole pod informací o počtu a půjčení knihy. Po kliknutí na Rezervuj se vám objeví okénko pro vložení čísla vašeho čtenářského průkazu a okénko pro vložení vašeho PIN kódu, nebo údajů o datech narození, pokud PIN kód nemáte v knihovně zaevidovaný. Dozvíte se, kolikátí v pořadí na danou knihu jste a pak už jen čekáte, až knihu přečtou čtenáři před vámi. Přes PIN a číslo čtenářského průkazu se dostanete i do Vašeho čtenářského konta. Zjistíte, které knížky a od kdy máte z knihovny půjčené… a pokud si chcete prodloužit výpůjčky knížek, u kterých jste ještě výpůjční dobu nepřekročili, máte možnost si konkrétní knížku jednoduchým odkliknutím v malém okénku vpravo vedle názvu knížky o další měsíc prodloužit. Vyzkoušejte, je to snadné, rychlé, jednoduché…a vyhnete se placení zbytečných poplatků za upomínky.

           Další novinka v našem On-line katalogu se týká regionálních osobností. Opět využijete v levém sloupci úvodní webové stránky On-line katalog, v otevřeném okně kliknete pod  slovy  Zadání dotazu na podtržené Regionální autority a dostanete se do vyhledávacího pole osobností, které mají nějaký vztah k Domažlicím a celému regionu. A tady  už můžete vyzkoušet nový způsob vyhledávání. Vedle dosavadního klasického můžete využít možností Kalendária.  Kliknete-li na Dnes a Kalendárium, objeví se vám výročí regionální osobnosti, které vzpomínáme právě dnes. Stejně tak je to u dalších možností – výčet je docela obstojný: Zítra, Tento měsíc, Příští měsíc, Každoročně, Pětileté, Desetileté, Narodili se, Zemřeli, Obojí, Letos, Příští rok, Minulý rok.  Můžete mezi možnostmi i smysluplně kombinovat. Jen potom  nezapomeňte kliknout na  Kalendárium.

Využijí jistě žáci, studenti,učitelé. Ale podívat se mohou jistě i mnozí další – a objevit a připomenout si někdy jména pozapomenutá, jindy jména našich současníků, se kterými máme ještě stále možnost se potkávat. Podívejte se a vyzkoušejte i vy. Když nic jiného, snad vám nahlédnutí do této databáze přimějě alespoň k  zamyšlení, kolik zajímavých osobností žilo a žije v kraji pod Čerchovem.

11. 11. 2008

Z analýzy činnosti MěkBN

          Knihovny patří odedávna k tradičním kulturním institucím s jasně danými pravidly činnosti, jasně vymezenými úkoly a jasným postavením v síti místních kulturních institucí. Na jednu stranu to představuje pevný bod kulturního života místa, o který se mohou vždy všichni uživatelé opřít a využít jejich služby. Na druhou stranu to občas z řad hlavně těch „neuživatelů“  přináší názor, k čemu že knihovny a knihovníci v nich v dnešní době internetu a informačních technologií vlastně jsou - a když si někdo chce číst, ať si knížku koupí domů. Možná právě díky těm několika negativním hlasům, o kterých nás informují naši čtenáři, nebo proto, že jsem potřebovala na naši činnost nezaujatý pohled zvenčí, jsem požádala vrcholný odborný knihovnický orgán – Knihovnický institut Národní knihovny České republiky o odbornou analýzu činnosti domažlické knihovny.

Knihovnický institut provedl srovnání domažlické knihovny s knihovnami fungujícími za obdobných podmínek pomocí metody benchmarking. Tato metoda umožňuje analyzovat činnost a výkony knihovny vzhledem k počtu obyvatel nebo počtu uživatelů či návštěvníků knihovny. Na základě této analýzy je pak provedeno srovnání s ostatními knihovnami, které fungují v obdobných podmínkách a srovnání s průměrnými hodnotami. Analýza je rozdělena do několika bloků podle oblastí knihovnických činností a služeb, podmínek pro fungování knihovny a dalších.  

A jak to dopadlo? Vedle tabulek, procent a grafů bylo podstatné i slovní hodnocení. Jedním z nejdůležitějších je pohled na uživatele a využití knihovny. Dovolím si ocitovat ze závěrů k této kapitole hodnocení: „Téměř třetina obyvatel Domažlic navštěvuje svou knihovnu, dosáhnout tohoto čísla není jednoduché (celorepublikový průměr je 12%) a svědčí to o kvalitní práci domažlické knihovny. Téměř polovina dětí v Domažlicích navštěvuje knihovnu – působení knihovny má jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj dětské osobnosti. Děti mohou trávit svůj volný čas v kultivovaném prostředí knihovny, za přítomnosti profesionální knihovnice, která kromě půjčování knih a časopisů zpřístupňuje dětem informace  a pořádá řadu vzdělávacích a výchovných aktivit. Jedná se o významný nástroj prevence dětské kriminality. Knihovna poskytuje mnoho svých služeb prostřednictvím internetu a drží tak krok s nejnovějšími trendy v oblasti informační sféry. V porovnání s ostatními knihovnami jsou její internetové služby nadprůměrné. Kromě nových forem informací se snaží domažlická knihovna lákat veřejnost rozmanitou nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí – ze všech srovnávaných knihoven jich v roce 2006 uspořádala nejvíce. To svědčí o kvalitě a vysoké odborné kvalifikaci zaměstnanců knihovny a také o jejich zájmu o svou práci.“ Tolik ze závěrů jedné kapitoly Analýzy činnosti domažlické knihovny zpracované Knihovnickým institutem Národní knihovny České republiky. Činnost byla hodnocena za rok 2006.

28. 3. 2008

Projekt Celé Česko čte dětem

          Občas se setkáváme s názorem, k čemu že v současné době prudkého rozvoje informačních technologií knihovny a knihy vlastně jsou. Je samozřejmé, že se tradiční pojetí knihoven v té podobě, jak vznikaly na sklonku 19. století postupně vyvíjí a mění. Je samozřejmé, že se pojetí a význam knihoven pro občana významně mění právě s nástupem informačních technologií. Knihovny v moderním současném pojetí rozšiřují své služby i o poskytování informací a informačních zdrojů získávaných tzv. „vzdáleným přístupem“ prostřednictvím internetu. Nemohou zůstávat na pozici pouhých „půjčoven“ knih, ale naopak se musí v souladu s příslušným zákonem o knihovnách prosazovat  v rámci obce jako jedinečná a nezastupitelná instituce, která má významný podíl na uspokojování, zvyšování a prohlubování informačních potřeb občanů. A to  jak poskytováním a zpřístupňováním těchto informací, tak podílem na jejich budování -  a v neposlední řadě i podílem na vzdělávání uživatelské veřejnosti.

Přes tyto nové a významné role, které musí knihovny svou činností naplňovat, zůstává knihovnám - a i té naší, domažlické, i ta role základní – výchova ke čtenářství jako takovému. K tomu směřuje zejména činnost oddělení pro děti – a jestliže se  v současné době podařilo získat jako čtenáře 38,7 % dětí ve věku 0 - 14 let z počtu obyvatel dané věkové skupiny města, je to myslím výsledek více jak uspokojivý. Podíl na tom má nejen složení knižního fondu, více jak 130 uskutečněných kulturně vzdělávacích akcí uspořádaných oddělením pro děti a mládež pro děti mateřských a základních škol, školních družin či  praktické školy a dalších výchovných institucí za rok, ale i samotná a soustavná práce s dětmi a jejich rodiči  pracovnicí oddělení.

           Knihovna se v uplynulých letech zapojila do celostátně pořádaných akcí na podporu čtenářství – ať již to bylo Velké říjnové společné čtení, anketa Moje kniha, Noc s Andersenem nebo Den dětské knihy. A nyní se připojuje i k novému projektu Celé Česko čte dětem stejnojmenné obecně prospěšné společnosti. Projektu byla udělena záštita Dětského fondu OSN UNICEF, Ministerstva kultury České republiky i osobní záštita pražského primátora Pavla Béma a bývalého prezidenta ČR Václava Havla. Projekt aktivně podpořili takové osobnosti, jako např. již zmíněný Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Jan Hřebejk, Michal Viewegh či Richard Krajčo. Logo a plakát kampaně zhotovila známá malířka Emma Srncová.

Cílem projektu je podpora psychického, myšlenkového a morálního zdraví dětí. Podle jeho tvůrců vznikl projekt zejména proto, aby si společnost uvědomila, že hlasité čtení má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si i v dospělosti nezastupitelný význam. Hlasité čtení vytváří pevné pouto mezi dospělým a dítětem, učí morálním hodnotám i napomáhá při výchově. Rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení. Formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život. Rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení. Je prostě tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. Jde o návrat k rituálu předčítání a sdílení času rodiče a dítěte. Jde o to oslovit rodiče a další dospělé z nejbližšího okolí dítěte a připomenout jim chvíle, které kdysi oni nad knížkou se svými rodiči nebo prarodiči prožívali a vnímali atmosféru důvěrného vztahu se svými blízkými, bezpečí a pohody.

Ústředním heslem projektu je „Čtěme svým dětem 20 minut denně. Každý den!“ Proto čteme  těm „ svým“ dětem při jejich návštěvách v oddělení pro děti i my. Proto podporujeme i společné návštěvy rodičů s dětmi v dětském oddělení.  Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

 

(Při psaní článku bylo využito informací z letáku Projekt Celé Česko čte dětem)

29. 11. 2007

Darovací poukaz registrace čtenáře

Nevíte, čím potěšit své blízké? Využijte nabídky knihovny na netradiční dárek. Městská knihovna Boženy Němcové pro vás připravila Darovací poukazy registrace čtenáře. Každý, kdo bude chtít pro někoho jako dárek získat novou nebo obnovit stávající registraci a zaplatí pro obdarovaného na jeho jméno běžný registrační poplatek (dospělí zápisné ve výši 100,- Kč, studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené 50,- Kč a děti do 15 let 30,- Kč), dostane graficky zpracovaný Darovací poukaz registrace čtenáře, kde budou uvedeny vedle čísla  poukazu i potřebné údaje, které obdarovaného informují o době platnosti takového dárku. Využijte nabídky knihovny a věnujte svým blízkým dárek, jaký určitě ještě nedostali. Věnujte jim rok mezi knihami – přítelkyněmi, které nikdy nezklamou.

29. 11. 2007

Adresa

Městská knihovna B.N. Domažlice

B. Němcové 118

344 58 Domažlice

IČ. 48344117

telefon: 379 723 041, 379 723 042

Kontakty

Funkce / odděleníJménoEmailTel.
ŘeditelLenka Schirováschirova@mekbn.cz379 723 041
777 232 148
schirova@mekbn.cz777 232 148
Zástupce řediteleVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Ekonomické odděleníJiří Němečeknemecek@mekbn.cz379 723 041
777 232 083
nemecek@mekbn.cz777 232 083
KatalogizaceVáclava Knopfováknopfova@mekbn.cz379 723 041
knopfova@mekbn.cz
Oddělení speciálních služebPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Internetová studovnaPetr Veckavecka@mekbn.cz379 723 041
vecka@mekbn.cz
Oddělení pro dospělé čtenářeAlena Hánováhanova@mekbn.cz379 723 041
hanova@mekbn.cz
Marie Hůttováhuttova@mekbn.cz379 723 041
huttova@mekbn.cz
Oddělení pro děti a mládežJitka Jankovcovájankovcova@mekbn.cz379 723 041
jankovcova@mekbn.cz
Čítárna (MVS)Hana Lukešoválukesova@mekbn.cz379 723 041
lukesova@mekbn.cz
Oddělení knihovnických služebVlasta Hauserováhauserova@mekbn.cz379 723 042
777 232 085
hauserova@mekbn.cz777 232 085
Zdeňka Primusováprimusova@mekbn.cz379 723 042
primusova@mekbn.cz
logologologologologologologologologologologologologo